UKS Delfinek Częstochowa

Uczniowski Klub Sportowy
„DELFINEK”

Częstochowa

zaprasza
na naukę i doskonalenie pływania sportowego
ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 20/22
Poniedziałek
18.00-18.45
18.45-19.30
Wtorek
15.45-16.30
16.30-17.15
Środa
16.15-17.00
zajęcia na lądzie
17.15-18.00
Czwartek
16.30-17.15
17.15-18.00

 

WYCIĄG Z REGULAMINU

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfinek” Częstochowa

 

1.   We wrześniu zostają przeprowadzone testy sprawdzające/ weryfikujące umiejętności pływackie, które określają przyporządkowanie do odpowiedniej grupy.

2.   O przyjęciu do Klubu we wszystkich grupach decyduje Zarząd UKS po pozytywnej opinii trenera poprzedzonej zajęciami sprawdzającymi na pływalni.

3.   Wprowadza się dla nowych dzieci pierwszy miesiąc próbny. Po tym okresie trener decyduje o przyjęciu do Klubu.

Testy sprawdzające dla nowych dzieci odbywają się końcem sierpnia (termin podany na FB Klubu)

4.   W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń.

5.   W trakcie roku dziecko może awansować do grupy wyższej, jeżeli osiągnie wymagane umiejętności i będzie wolne miejsce w danej grupie.

6.   Jeżeli dziecko nie spełnia wymogów dla danej grupy: częste nieobecności/ choroby/ brak postępów/niewłaściwe zachowanie-dekoncentracja na treningu; może zostać cofnięte do niższej grupy.

7.   O awansie lub cofnięciu dziecka do odpowiedniej grupy decyduje trener.

8.   W UKS Delfinek Częstochowa, działają następujące grupy:

I – Początkująca

II – Podstawowa

III – Średniozaawansowana

IV – Sportowa

9.   Zasady przyjęcia do poszczególnych grup:

I – Początkująca

podstawowe oswojenie z wodą, dojrzałość emocjonalna do pracy w grupie

II – Podstawowa

umiejętność pływania kraulem na grzbiecie, kraulem z wydechem do wody, skok na nogi ze słupka bez asekuracji

III – Średniozaawansowana

umiejętność pływania kraulem (z wydechem do wody), kraulem na grzbiecie oraz stylem klasycznym (głównie nogi); skok ze słupka na głowę

IV – Sportowa (trening sportowy)

umiejętność pływania czterema stylami pływackimi, skoki startowe, nawroty koziołkowe, nawroty do stylu zmiennego

10.   Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd UKS, jest ona opublikowana na stronie
UKS „Delfinek” Częstochowa (www.uksdelfinek.pl).

11.   Składka członkowska określona jest na jeden miesiąc.

12.   Składkę członkowską reguluje się z góry do dnia 01 każdego miesiąca w okresie wrzesień–czerwiec.

13.   Opłaty wpłaca się bezpośrednio u trenera/prezesa lub przelewem na konto:

UKS Delfinek Częstochowa

Bank PKO BP: 81 1020 1664 0000 3202 0130 9467

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka/ miesiąc np. Jan Kowalski-wrzesień

14.   Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty. Składka Członkowska nie podlega zwrotowi.

15.   W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały miesiąc kalendarzowy i udokumentowanej przez lekarza obniża się opłatę w kolejnym miesiącu o połowę.

16.   Nieuregulowanie składki członkowskiej przez dwa kolejne miesiące skutkuje wykreśleniem z listy osób trenujących.

17.   Zawodnik zalegający z opłatami szkoleniowymi do dnia 10 – tego danego miesiąca nie zostaje dopuszczony do zajęć.

18.   Członkowie mogą trenować dwa lub więcej razy w tygodniu. Od roku szkolnego 2019/2020 zawiesza się treningi jeden raz w tygodniu (możliwy będzie dodatkowy nabór na treningi raz w tygodniu w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, wymagany kontakt telefoniczny 504940294)

19.   Do występowania w imieniu Klubu upoważniony jest wyłącznie Zarząd lub osoby przez niego upoważnione do konkretnych spraw.

 

Pełny Regulamin dostępny jest na stronie www.uksdelfinek.pl

 

Składki członkowskie obowiązujące od 1 września 2019 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR,
Częstochowa, al. Niepodległości 20/22

Poniedziałek

18.00-18.45

18.45-19.30

Wtorek

15.45-16.30

16.30-17.15

Środa

17.15-18.00

Czwartek

16.30-17.15

17.15-18.00

 

TRENING NA LĄDZIE (wcześniejsza selekcja) SALA SPORTOWA MOSiR,
Częstochowa, al. Niepodległości 20/22

Środa

16.15 – 17.00

 

 

Skip to content