Uczniowski Klub Sportowy „DELFINEK” Częstochowa

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” powstał w 2004 roku i od samego początku prowadzi działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w zakresie pływania. Celem Klubu jest popularyzacja pływania poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu umiejętności pływackich, udział w zawodach rangi Mistrzostw, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Dzieci i młodzież trenująca podzielona jest na cztery grupy w zależności od poziomu umiejętności pływackich. Każda grupa ma swojego trenera.

  • Grupę zaawansowaną/sportową trenuje – mgr Wojciech Langier
  • Grupę średniozaawansowaną trenuje – mgr Aneta Ostrowska
  • Grupę podstawową trenuje – mgr Erniew Tomżyński
  • Grupę początkującą trenuje – mgr Sylwia Urbaniak.